Gizlilik Sözleşmesi

Üyeler (tüzel kişiler, gerçek kişiler) kullanıcının kurumsal yapısına ait kişisel ve ticari bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla OTONET tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.

OTONET tarafından Üyenin iletişim bilgileri sadece OTONET ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

i. OTONET çalışanları,

ii. OTONET'in kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

iii. Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

OTONET, Üye internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Üye'nin ticari faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda OTONET, Üye'nin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Üye arasında kurulacak herhangi bir ticari ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

OTONET, yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve portalda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, OTONET, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

Üyelik veya portal üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) OTONET'e vermeleri gerekmektedir. OTONET, OTONET Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri OTONET veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ilgili kişilerden onay alınması veya söz konusu kişilerin tacir olması halinde doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. OTONET tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya OTONET portalı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; OTONET ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından "OTONET Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

OTONET portalı dâhilinde başka sitelere link verebilir. OTONET, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. OTONET, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini OTONET'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

OTONET, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

OTONET, kullanıcılar ve kullanıcıların portalı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.

OTONET tarafından portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, OTONET ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara, onay verdikleri takdirde doğrudan pazarlama yapmak, mümkün olduğunca verileri anonim hale getirerek istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. OTONET, işbu "Gizlilik Koşulları" hükümlerini dilediği zaman portalda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. OTONET'in değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları portalda yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.